2005-2013 Automatizácia REHO, s.r.o, Web management by Phenix. Contact us on: info@reho.sk. All rights reserved.
Our courses and training classes are aimed to provide participants with basic knowledge of hardware, software and programming of SIEMENS control systems. Service and programming courses are designed for electrical maintenance personnel, designers and programmers.

The customer is bound to provide premises for following training/course. The range of training is adjusted to fit facilities, environment and situations in which participants will work.

Depending on the number of participants of the course, the classroom will be equipped with an appropriate number of training stations (workstations). Up to two participants can be using such station at a time given. For a proper training class, it is necessary to have a data projector at disposal.

Each workstation is equipped with a SIMATIC system, programming equipment and models on which participants practice different tasks.

We use the latest versions of textbooks translated into Slovak. Participants are allowed to keep these textbooks even after the course is over, so they can self-study and rehearse what they have learned.
==============================================
Organizovanie odborných kurzov je zamerané k získaniu základných znalostí hardware, software a programovania riadiacich systémov SIEMENS. Nadstavbové servisné a programovacie kurzy sú urcené pre pracovníkov elektroúdržby, projektantov a programátorov.

Školenie sa vykonáva priamo u objednávatela. Rozsah školenia je prispôsobený požiadavkám prevádzky.

V závislosti od poctu úcastníkov kurzu je výuková miestnost vybavená príslušným množstvom výukových pracovísk. Pri jednom pracovisku pracujú maximálne 2 poslucháci. Miestnost je štandardne vybavená dátovým projektorom.

Každé výukové pracovisko je vybavené riadiacim systémom SIMATIC, programovacím zariadením a modelmi, na ktorých sú precvicované praktické príklady.

Pri školeniach používame posledné verzie odborných skrípt, ktoré sú preložené do slovenského jazyka. Odborné skriptá zostanú úcastníkom aj po skoncení kurzu a umožnia tak aj v budúcnosti obnovenie a prehlbenie Vašich znalostí.